Generálny riaditeľ

 • Zodpovedanie za hospodárenie, riadenie a konanie v mene spoločnosti.
 • Zodpovedanie za priebežné plnenie a dosahovanie stanoveného finančného plánu.
 • Kontrolovanie dodržiavania procesov v rámci spoločnosti.
 • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti.
 • Navrhovanie a schvaľovanie nových možností pre dosahovanie zisku.
 • Zastupovanie spoločnosti pri dôležitých obchodných rokovaniach a vyjednávaniach.
 • Komunikovanie s členmi vrcholového manažmentu spoločnosti a ostatných oddelení.
 • Vypracovávanie a posielanie pravidelných reportov materskej spoločnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Generálny riaditeľ

Riaditeľ/ka ZŠ

Okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves
 • €
15.07.2024

Riaditeľ/ka MŠ

Okres Žilina, Žilina
 • €
12.07.2024

Generálny riaditeľ

Kysucké Nové Mesto
 • €
24.06.2024
 • €
19.06.2024
Zobraziť viac ponúk