Fundraiser

Povolanie, ktorého výsledkom je získanie spravidla finančných prostriedkov na všeobecne prospešnú činnosť väčšinou neziskové organizácie.