Front desk manažér

 • Zodpovedanie za chod oddelenia a vedenie pridelenej agendy.
 • Administratívna a organizačná podpora pre vedenie spoločnosti.
 • Koordinovanie podriadených zamestnancov a delegovanie úloh.
 • Spravovanie a dohľad nad dodržiavaním termínov členov manažmentu.
 • Vedenie zápisov z porád a príprava podkladov pre členov manažmentu.
 • Komunikácia s úradmi, dodávateľmi a inštitúciami.
 • Zodpovedanie za nákup kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárií.
 • Zabezpečovanie servisných opráv hnuteľného a nehnuteľného majetku.
 • Spravovanie vozového parku spoločnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Front desk manažér

Recepčný/á

Okres Myjava, Myjava
 • €
23.05.2024

Hotelový recepčný/á

Okres Žilina, Žilina
 • €
23.05.2024
 • €
13.05.2024

Recepčný/á

Bratislava
 • €
12.05.2024

Vedúci/a baru/Recepčný/á - Villa Rosa

Okres Dunajská Streda, Dunajská Streda
 • €
09.05.2024

Hotelový recepčný/á

Okres Martin, Martin, Turany
 • €
30.04.2024
 • €
30.04.2024
Zobraziť viac ponúk