Finančný riaditeľ

  • Tvorba finančnej stratégie, politiky a postupov spoločnosti a dohľad nad ich realizáciou s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a rast spoločnosti.
  • Reprezentácia organizácie na rokovaniach s obchodnými partnermi, spolupráca s audítormi a s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Komunikácia s finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi spoločnosti.
  • zodpovednosť za dosahovanie stanovených finančných cieľov spoločnosti
  • manažovanie činnosti tímov v rámci finančného oddelenia
  • komunikácia s top manažmentom spoločnosti
  • Rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných tokov spoločnosti.
  • Analýza finančných ukazovateľov spoločnosti.
  • Tvorba finančného rozpočtu, kalkulácie, plánovanie predaja.
  • Zabezpečovanie aktuálnych správ o stave finančných zdrojov a o výsledkoch podnikového hospodárenia.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Finančný riaditeľ
  • €od 2500 EUR/mesiac
12.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality