Finančný manažér

 • Strategické finančné plánovanie so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýza výsledkov hospodárenia. Analýzy vývojových trendov a predpokladaných dosiahnutých výsledkov organizácie.
 • Spracovanie rozpočtu a finančných plánov organizácie a kontrola ich dodržiavania.
 • Riadenie činnosti finančného úseku spoločnosti.
 • Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov.
 • Zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou.
 • Určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci spoločnosti, riadenie kontrolných finančných mechanizmov.
 • Reprezentácia organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi a s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Komunikácia s finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi spoločnosti.
 • Rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných tokov spoločnosti.
 • Posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti firmy, peňažných tokov, správnosti a včasného uhrádzania platieb.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Finančný manažér
 • €od 1500 EUR/mesiac
30.09.2023

Obchodný riaditeľ

Okres Trenčín, Trenčín
 • €od 2500 EUR/mesiac
30.09.2023
 • €od 2500 EUR/mesiac
30.09.2023

Klientský špecialista , Obchdoný manažér

Tomáš Veneni
Bratislava, Trnava, Košice
 • €1000 - 3000 EUR/mesiac
25.09.2023

Manažér kvality a rozvoja

Okres Ilava, Dubnica nad Váhom, Ilava
 • €od 2500 EUR/mesiac
30.09.2023

Dispečer v MKD

Okres Prievidza, Prievidza
 • €od 1500 EUR/mesiac
30.09.2023

Quality Director

Bratislava, Martin
 • €od 4500 EUR/mesiac
29.09.2023
Zobraziť viac ponúk