Finančný analytik

 • Príprava finančných analýz, reportov a prognóz.
 • Vyhodnocovanie predchádzajúcich prognóz a plánov, efektívnosti a návratnosti investícií, monitorovanie vývoja situácie na kapitálových trhoch.
 • Interpretácia a prezentácia riešení vyplývajúcich z analýz a príprava odporúčaní pre manažment,
 • Analýza výdavkov spoločnosti, porovnávanie plánovaných výdavkov s aktuálnym stavom,
 • Spolupráca na príprave rozpočtu, tvorba finančných plánov.
 • Sledovanie čerpania rozpočtu, analýza odchýlok, reportovanie.
 • Sledovanie čerpania rozpočtu spoločnosti
 • Spolupráca s ekonomickým a účtovníckym oddelením.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Finančný analytik
 • €od 1750 EUR/mesiac
20.09.2023

Špecialista účtovníctva pre finančné vykazovanie a platobný styk

Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava
 • €od 1143 EUR/mesiac
18.09.2023
 • €od 1750 EUR/mesiac
02.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality