Facility manager

  • Zodpovedanie za prevádzku, údržbu a spravovanie budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení.
  • Vypracovávanie tendrov, vyhľadávanie potenciálnych dodávateľov.
  • Vedenie rokovaní s dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok.
  • Komunikovanie s nájomníkmi, štátnymi orgánmi a inštitúciami.
  • Riešenie havarijných stavov a krízových situácií.
  • Vykonávanie pravidelných obhliadok zvereného majetku.