F&B manažér

  • zabezpečovanie správneho fungovania služieb na svojom oddelení - zameranie jedlo a nápoje
  • riadenie a kontrola činnosti výrobných a odbytových stredísk a skladov stravovacej prevádzky
  • zabezpečenie bezproblémového chodu reštauračnej a kaviarenskej prevádzky
  • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov, technologických výrobných postupov, gastronomických zásad a jednotných zásad obsluhy
  • riadenie školení a odborného výcviku podriadených pracovníkov
  • prijímanie objednávok, organizácia prípravy, realizácie a zúčtovania gastronomických akcií
  • riadenie a kontrola zamestnancov stravovacej prevádzky, výber nových zamestnacov
  • spolupráca pri tvorbe jedálnych a nápojových lístkov
  • riešenie neštandardných prípadov na prevádzke, riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov