Exekútorský koncipient

  • Spracovávanie písomností/úkonov exekučnej činnosti v zmysle Exekučného poriadku.
  • Príprava dokumentov.
  • Správa exekučnej agendy.
  • Príprava návrhov na vykonanie exekúcie.
  • Zisťovanie majetku povinných,
  • Komunikácia so súdmi, štátnymi a verejnými orgánmi.
  • Komunikácia s účastníkmi exekučného konania a inými fyzickými a právnickými osobami.