Ekonóm

 • Správa a evidencia účtovnej agendy spoločnosti.
 • Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho optimalizáciu.
 • Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť.
 • Spracovávanie pokladničných dokladov, účtovanie služobných ciest, stravných lístkov.
 • Kontrola podkladov pre DPH a kontrola plnenia daňových povinností, zastupovanie spoločnosti v daňovom konaní.
 • Oceňovanie, evidencia a účtovanie majetku.
 • Príprava prevodných príkazov, kontakt s bankou, príprava potrebných dokumentov pre banky, kontrola bankových výpisov, účtovanie bankových dokladov.
 • Riešenie otázok súvisiacich s účtovníctvom, vedenie pokladne.
 • Príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz.
 • Dohľad nad správnym a promptným vyplatením dodávateľov, účtovanie odberateľských faktúr.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Ekonóm

Ekonóm/ka

Topoľčany
 • €
19.07.2024

Samostatný odborný referent - Oddelenie daní a depozitov

Slovenský pozemkový fond
Bratislava
 • €od 1270 EUR/mesiac
18.07.2024
 • €
19.07.2024

ekonóm/ka

Okres Nitra, Nitra
 • €
19.07.2024

Podnikový ekonóm, účtovník

Okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
 • €
18.07.2024
 • €od 1600 EUR/mesiac
03.07.2024
 • €
18.07.2024
 • €
17.07.2024
Zobraziť viac ponúk