E-commerce specialist

  • Sledovanie a analyzovanie správania návštevníkov a zákazníkov internetového obchodu.
  • Zhromažďovanie podnetov týkajúcich sa zmeny funkcionality a používateľského prostredia.
  • Predkladanie zmien na vylepšenie funkcionality a používateľského prostredia nadriadenému.
  • Jednanie so záujemcami o využívanie služieb internetového obchodu.