Doktorand

  • Doktorand (lat.) je uchádzač o udelenie doktorského titulu Ph.D. pripravujúci sa na vykonanie skúšok a obhajobu kandidátskej dizertačnej práce.
  • Úlohou doktoranda je predovšetkým odvedenie vlastnej výskumnej práce.