DevOps Engineer

  • Transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení
  • Automatizácia implementačných a prevádzkových činností
  • Vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzk
  • Implementácia a prevádzka infraštruktúry