Demand planner

  • Príprava forecastu budúcej potreby
  • Plánovanie a analýza predaja na základe údajov z predchádzajúcich období
  • Spracovanie dát a návrh úprav plánovania
  • Zber a analýza dát
  • Komunikácia so všetkými oddeleniami spoločnosti