Dealer trader

  • Nakupovanie, držanie a predávanie cenných papierov, komodít a zahraničných mien v mene klientov a/alebo na účet banky.
  • Monitorovanie a overovanie cien finančných nástrojov na burze cenných papierov.
  • Sledovanie a analyzovanie vývoja na finančných trhoch.
  • Vymieňanie si informácií s kolegami a klientmi.
  • Pripravovanie finančných reportov.