Daňový poradca

  • Optimalizácia daňových procesov v spoločnosti, kontrola postupov pri realizácii daňových povinností a reporting.
  • Sledovanie zmien v daňovej a účtovnej legislatíve a aplikácia legislatívnych zmien v podmienkach klienta / spoločnosti.
  • Príprava podkladov a vypracovanie daňových priznaní.
  • Optimalizácia daňových povinností a daňové plánovanie.
  • Tvorba koncepčných riešení v rôznych oblastiach daňovej problematiky, odhaľovanie a eliminácia daňových rizík.
  • Vypracovanie odborných stanovísk, odporučení vo veciach daní a poplatkov, poradenstvo v otázkach daní, konzultácie a vypracovávanie stanovísk pre interného zákazníka,
  • Zastupovanie právnických a fyzických osôb v daňovom konaní.
  • Komunikácia s daňovými poradcami a so správcom dane.
  • Pripomienkovanie obchodných zmlúv z daňového a účtovného hľadiska.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Daňový poradca
  • €1300 - 1500 EUR/mesiac
18.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality