Concierge

  • Asistovanie hosťom s concierge službami pri zabezpečovaní trávenia ich voľného času a zábavy, vrátane zabezpečovania rezervácií v reštauráciách.
  • Poskytovanie odporúčaní hotelovým hosťom v rámci hotela a okolia hotela (reštaurácie, historické pamiatky, akcie a pod.).
  • Zasielanie a prijímanie kuriérskych balíkov.
  • Zabezpečovanie promptného doručenia faxových správ a pošty hosťom.
  • Odpovedanie na otázky hostí, riešenie prípadných problémov.
  • Zabezpečovanie parkovania áut.
  • Asistovanie hosťom s batožinou (v prípade potreby).