Compliance špecialista

  • Vyhodnocovanie zákonnosti podnikateľskej činnosti banky.
  • Monitorovanie legislatívnych noriem a požiadaviek orgánov dozoru platných v mieste pôsobnosti banky.
  • Identifikovanie rizík v legislatíve a/alebo interných procedúrach.
  • Upozorňovanie nadriadených na potenciálne riziká.
  • Pripravovanie reportov.