Coach

  • Podporovanie klientov pri riešení problémov formou štrukturovaných otázok, reflexie, návrhov a spätnej väzby.
  • Konzultovanie alternatívnych spôsobov konania a ich dôsledkov.
  • Napomáhanie pri realizácii stanovených plánov a zámerov.
  • Podporovanie rozvoja a učenia.