CAD návrhár

  • Konštrukčný vývoj výrobkov/komponentov/zostáv
  • Projektovanie a kreslenie podľa zadaných špecifikácií
  • Tvorba 3D a 2D konštrukčnej dokumentácie
  • Inžinierske výpočty a ich optimalizácia pomocou výpočtových a simulačných nástrojov -
  • Spracovanie pevnostných, rozmerových a pomocných výpočtov
  • Tvorba technickej dokumentácie k vyvíjanému výrobku (výkresová, konštrukčná, výrobná dokumentácia)
  • Archivácia technickej dokumentácie