Bytový architekt

  • Vykonávanie projektovej činnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie interiérov ako aj rekonštrukcií bytov.
  • Grafické spracovanie návrhov riešenia interiérov vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie.
  • Poskytovanie architektonické poradenstvo investorom a vlastníkom nehnuteľností.