Business Intelligence Specialist

  • Analýza požiadaviek a poradenstvo pri nastavovaní reportov a analýz
  • Datamining.
  • Tvorba dátových modelov, reportov, analýz, what-if modelov, dashboardov.