Broker

  • Dohadovanie obchodných transakcií s klientmi.
  • Vyhľadávanie potenciálnych klientov.
  • Komunikovanie s klientmi s cieľom zistiť ich potreby.
  • Komunikovanie s dealermi/tradermi o detailoch obchodnej transakcie.
  • Telefonické oslovovanie klientov s investičnými ponukami.
  • Poskytovanie poradenstva klientom v oblasti investovania.