Brand manager

  • Zodpovednosť a starostlivosť o zverený sortiment produktov.
  • Komunikácia a rokovania s dodávateľmi značiek, vyjednávanie obchodných podmienok.
  • Cenová politika, tvorba cien.
  • Monitoring konkurencie, sledovanie a analýza výsledkov v zverenom sortimente.
  • Doručenie vhodného technického a produktového riešenia.
  • Analýza potrieb klienta, vypracovanie návrhu špecifík produktu a kontakt s klientom v priebehu jeho realizácie načas a v požadovanej kvalite.
  • Koordinácia interných oddelení a externých dodávateľov, komunikácia s obchodníkmi, ďalšími produktovými manažérmi, klientom a analytikmi.