Biológ

  • Skúmanie ľudí, zvierat, rastlín, mikroorganizmov a ostatných živých organizmov a ich vzťahov k prostrediu, v ktorom sa vyskytujú.
  • Vykonávanie výskumnej a bádateľskej činnosti formou experimentov vo vedeckých laboratóriách ako aj v teréne.
  • Zisťovanie príčin vzniku ochorení.
  • Podieľanie sa na vývoji nových liekov.
  • Vypracovávanie vedeckých správ, ich publikovanie a prezentovanie odbornej i laickej verejnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Biológ

Učiteľ/ka biológia-telesná výchová

Okres Komárno, Komárno
  • €
19.06.2024

Výskumný a vývojový pracovník

Okres Michalovce, Michalovce
  • €
03.06.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality