Banský technik

  • Podieľanie sa na vyhľadávaní nových ložísk.
  • Meranie množstva vzduchu v podzemných chodbách bane.
  • Podieľanie sa na navrhovaní a inštalovaní banských ventilačných systémov.
  • Odoberanie vzoriek vzduchu a ich podrobovanie laboratórnej analýze na prítomnosť metánu a iných jedovatých plynov.
  • Získavanie informácií vykonávaním fyzikálno-chemických testov a pozorovaním baníckych úkonov.
  • Zverejňovanie varovaní o nebezpečenstve vstupu do vybraných priestorov bane.
  • Komunikovanie s pracovníkmi bane o pracovných podmienkach.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Banský technik

Banský technik

Okres Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom
  • €
06.06.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality