Auditor

 • Príprava podkladov a vypracovávanie daňových priznaní, optimalizácia daňových povinností a daňové plánovanie.
 • Vypracovanie odborných stanovísk a odporúčaní vo veciach daní a poplatkov, tvorba metodík a účtovných postupov, poradenstvo v otázkach daní.
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti daňového práva.
 • Zastupovanie právnických a fyzických osôb v daňovom konaní.
 • Zodpovednosť za realizáciu auditov v spoločnosti, identifikácia odchýlok a ich príčin. Návrhy nápravných opatrení, analýz a rizík.
 • Previerky a konsolidácie účtovných závierok, štatutárne audity účtovných závierok obchodných spoločností, družstiev, obcí, štátnych podnikov a neziskových organizácií, zodpovednosť za účtovné závierky (mesačné, štvrťročné, ročné).
 • Priebežné overovanie účtovníctva (interné audity), due dilligence, akvizičné audity, daňové audity, audity a spracovanie konsolidovaných závierok akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným.
 • Zabezpečenie dodržiavania procedúr v rámci SOX požiadaviek audit procesov.
 • Komunikácia s klientmi.
 • Hodnotenie efektívnosti a súladu interných kontrolných mechanizmov so zákonnými ustanoveniami a predpismi, s požiadavkami na skupinovej úrovni.
 • Znižovanie operačných rizík podnikania odporúčaním nápravných opatrení pre top manažment a zodpovedných vlastníkov procesov.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Auditor

Audit asistent

Okres Žilina, Žilina
 • €
18.07.2024

Audítor

Bratislava
 • €
18.07.2024

Audit Asistent/ka

Bratislava
 • €
16.07.2024

Interný audítor / Oddelenie kvality

Okres Galanta, Galanta, Sládkovičovo
 • €
26.06.2024
 • €
24.06.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality