Archivár

  • Príjmanie, uskladňovanie dokumentov a písomností v registratúrnom stredisku.
  • Komplexná starostlivosť a zodpovednosť za archív, vedenie registratúrneho denníka.
  • Pripravovanie vyraďovacích konaní, zničenie registratúrnych záznamov v súlade s internými predpismi.
  • Aktualizovanie registratúrnych záznamov a ich evidencia v príslušnom informačnom systéme spoločnosti.
  • Fyzická manipulácia s registratúrnymi záznamami.
  • Spolupráca pri navrhovaní interných archívnych smerníc.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Archivár

Správca registratúrnych záznamov - odbor ochrany údajov - Bratislava - PZ

Slovenská pošta, a.s.
Bratislavský kraj, Bratislava
  • €od 910 EUR/mesiac
23.11.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality