Architekt

 • Vypracovávanie a navrhovanie stavieb (pozemné, obytné, verejné, poľnohospodárske, priemyselné a iné stavby).
 • Vykonávanie koncepčnej, plánovacej a projekčnej činnosti spojenej s výstavbou, prestavbou a rekonštrukciou nehnuteľností.
 • Spracovávanie návrhov nových stavieb a rekonštrukcií už existujúcich stavieb.
 • Kreovanie rôznych stavebných zámerov (investičných, architektonických, urbanistických, územnoplánovacích atď.).
 • Grafický návrh a modelovanie architektonického výkresu spolu s technickou dokumentáciou.
 • Zabezpečovanie rôznych odborných posudkov, odhadov, pozorovaní a prieskumov.
 • Architektonické poradenstvo investorom a vlastníkom nehnuteľností.
 • Poskytovanie odborných konzultácií pri rôznych technických otázkach.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Architekt

Historik/čka umenia

Okres Poprad, Poprad
 • €
15.05.2024
 • €
27.04.2024
 • €
26.04.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality