Anketár

  • Vyplňovanie dotazníkov a formulárov vo zverenom regióne.
  • Oslovovanie respondentov za určitým stanoveným cieľom (napr. registrácie, vyplnenia formulára a pod.).
  • Oslovovanie respondentov rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, mailom, telefonicky).