Animátor voľného času

 • Organizovanie voľného času hostí počas dovolenkového pobytu.
 • Detský animátor – organizuje kompletný program pre deti a mládež, animuje program na pláži, v bazéne, v hoteli. Zabezpečuje tematické večierky, diskotéky pre deti, detské show a spolupracuje s šéf animátorom.
 • Športový animátor – organizuje športové aktivity počas dňa, zabezpečuje športové náradie, organizuje športové disciplíny, turnaje, preteky a oceňuje víťazov.
 • Allrounder animátor – nemá presne špecifikovanú úlohu, zúčastňuje sa rôznych denných aj večerných aktivít. Zabezpečuje podporu jednotlivých animátorov, garantuje vysokú flexibilitu.
 • Animátor choreograf/tanečník – zúčastňuje sa na večerných tanečných podujatiach a show, nacvičuje tanečné vystúpenia.
 • Šéf animátor – zodpovedá za tvorbu programu a organizácie celého animačného tímu. Riadi a rozdeľuje aktivity jednotlivých animátorom a takisto sa aktívne zapája do realizácie niektorých činností.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Animátor voľného času

Lektor krúžku Veselá veda Nováky /brigáda/

Veselá veda Slovensko o.z.
Nováky
 • €7,00 EUR/hod
18.09.2023

Lektor krúžku Veselá veda Pezinok /brigáda/

Veselá veda Slovensko o.z.
Pezinok
 • €7,00 EUR/hod
13.09.2023

Lektor krúžku Veselá veda Považská Bystrica /brigáda/

Veselá veda Slovensko o.z.
Považská Bystrica
 • €7,00 EUR/hod
12.09.2023

Lektor krúžkov Veselá veda

Veselá veda Slovensko o.z.
Banská Bystrica
 • €7,00 EUR/hod
01.09.2023

Animátor voľného času

Okres Michalovce, Michalovce
 • €4,00 EUR/hod
31.08.2023
Zobraziť viac ponúk