Account manager

 • Akvizícia nových zákazníkov, starostlivosť o existujúcich zákazníkov.
 • Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí v danom finančnom odvetví, prieskum trhu a aktivít konkurencie.
 • Plánovanie, organizovanie a vedenie jednotlivých obchodných rokovaní.
 • Analyzovanie zákazníckych potrieb a následné vytváranie obchodných ponúk .
 • Prvotná analýza klienta a jeho investičnej alebo úverovej rizikovosti.
 • Participovanie pri tvorbe obchodných a marketingových stratégií a plánov finančnej inštitúcie.
 • Pravidelné reportovanie dosiahnutých obchodných výsledkov, za pridelené finančné odvetvie, efektivity obchodných činností.
 • Rozvíjanie a budovanie dobrých vzťahov s obchodnými partnermi, zlepšovanie imidžu spoločnosti.
 • Poskytovanie odborného finančného poradenstva potenciálnym a existujúcim zákazníkom.
 • Udržiavanie pravidelného kontaktu so zákazníkom (mailového, telefonického, osobného).
 • Zastupovanie finančných, obchodných, marketingových a hodnotových záujmov finančnej spoločnosti.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc, nariadení a predpisov.
 • Vykonávanie iných doplnkových prác, ktoré priamo i nepriamo súvisia so zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Account manager
 • €od 1500 EUR/mesiac
30.11.2023
 • €od 1500 EUR/mesiac
30.11.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality