Umelá inteligencia nás nenahradí, skôr nám pomôže: Tieto pracovné pozície vďaka nej môžu vzniknúť

V poslednom období sa čoraz viac hovorí o umelej inteligencii. Mnohí v nej vidia postrach, ktorý nás o pár rokov úplne nahradí a zlikviduje pracovné miesta. Opak je v skutočnosti pravdou. Vďaka tejto inovatívnej technológii už vzniklo a zároveň ešte môže vzniknúť množstvo nových príležitostí na trhu práce. Portál Kariéra.sk prináša prehľad odvetví a pozícií, v ktorých hrá výraznú rolu. Čo prinesie umelá inteligencia do budúcnosti?

Automatizácia spoločnosti a výrobných činností, ako aj vývoj umelej inteligencie a príchod digitálnych technológií menia aj svet práce a tiež zameranie tradičných pracovných miest. Tento trend je aj výzvou pre firmy, aby dokázali udržiavať krok s novými prichádzajúcimi aktivitami na pracovnom trhu, ktorý kladie čoraz väčší dôraz na digitálne zručnosti. Práve digitalizácia ovplyvní aj samotné pracovné pozície, ako aj prácu, ktorú budú ďalšie generácie v budúcnosti vykonávať. Niektoré súčasné pozície v ďalších rokoch možno úplne zaniknú alebo ich nahradí iná potrebná činnosť.

Podľa OECD môžeme povedať, že pracovné pozície, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti tvoria 6 – 12 % všetkých voľných pracovných miest zverejnených online v 10 krajinách a tento podiel sa neustále zvyšuje.

Počas rokov pandémie nastal aj v globálnom meradle obrovský nárast pracovných ponúk pre dátových inžinierov. Tým, že sa digitálne zručnosti stávajú čoraz dôležitejšie nielen v kontexte automatizácie spoločnosti, ale aj pracovného trhu budú musieť zamestnávatelia čeliť čoraz tvrdšej konkurencii v udržaní si talentovaných ľudí a ich odlivom za zaujímavejšími ponukami do zahraničia. Samozrejme, že na Slovensku by bolo potrebné začať s nastavením moderného vzdelávacieho systému, ktorý sa bude musieť prispôsobiť aktuálnej situácii a požiadavkám trhu a firiem, aby zo škôl a univerzít odchádzala pracovná sila, ktorá bude pripravená obstáť aj v digitálnom svete plnom technológií.

„Aj na Slovensku by sa mal klásť väčší dôraz na vytváranie príležitostí pre rast mladej generácie, ktorá ešte len príde v najbližších rokoch na pracovný trh. Učebné látky nereflektujú na rýchlosť vývoja technológií a noviniek, ktoré ku nám prichádzajú. Pri výbere štúdia sa mladí ľudia nezameriavajú na odbory, ktoré sú na trhu práce najviac vyhľadávané a v ktorých môžu nájsť adekvátne platové ohodnotenie, ale sústredia sa na zameranie, s ktorým je omnoho náročnejšie nájsť si prácu,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR portálu Kariéra.sk.

Hoci existujú isté obavy z automatizácie, ktorá môže nahradiť ľudských pracovníkov, umelá inteligencia je najúspešnejšia práve vtedy, keď sa spojí s ľudským prístupom alebo minimálne s dohľadom. Napríklad, aj keď AI bude využívaná pri určovaní medicínskej diagnózy, liečenie pacientov ostane stále v kompetencii lekárov a zdravotných sestier. Mala by vzniknúť súhra, ktorá prinesie výhody všetkým zúčastneným stranám.

Výhody umelej inteligencie na trhu práce

Umelá inteligencia, známa aj ako artificial intelligence, prípadne AI, je rozsiahla oblasť počítačovej vedy, ktorá sa zaoberá budovaním inteligentných strojov schopných vykonávať úlohy, ktoré si zvyčajne vyžadujú ľudskú inteligenciu. Umelá inteligencia môže zautomatizovať menej dôležité a opakujúce sa úlohy, takže pracujúci ľudia sa budú môcť venovať iným a zložitejším operáciám. To môže zároveň zvýšiť celkovú produktivitu na pracovisku. Do firmy môže priniesť aj mnohé inovácie. Počas brainstormingu môže umelá inteligencia vygenerovať zaujímavé nápady, ktoré by bežným ľuďom nemuseli napadnúť. Môže tiež priniesť nový pohľad pri riešení zložitejších problémov. Celkovo by sa dalo zhrnúť, že bude jednoznačným prínosom pre každú jednu spoločnosť, stačí len odhaliť a naučiť sa využiť všetky benefity, ktoré so sebou prináša.

Umelá inteligencia už nie je iba hudbou budúcnosti

Umelá inteligencia sa už dnes využíva v mnohých odvetviach. Napríklad v zdravotníctve sa umelá inteligencia používa na analýzu lekárskych snímok, objavovanie liekov a identifikáciu rizík pre pacientov. Vo finančníctve sa používa na odhaľovanie podvodov, hodnotenie rizík a obchodovanie. Vo výrobe sa používa na prediktívnu údržbu, kontrolu kvality a optimalizáciu dodávateľského reťazca. V maloobchode sa využíva na personalizované odporúčania, riadenie zásob a služby zákazníkom. Rolu hrá aj v doprave, vzdelávaní, poľnohospodárstve a mnohých ďalších odvetviach:

 • Zdravotníctvo - umelá inteligencia sa používa v zdravotníctve na lekársku diagnostiku a predpovedanie ochorení. 
 • Financie - umelá inteligencia sa používa vo financiách na odhaľovanie podvodov, hodnotenie rizík, investičnú analýzu a algoritmické obchodovanie. 
 • Výroba - AI sa používa vo výrobe na optimalizáciu procesov, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality a riadenie dodávateľského reťazca.
 • Maloobchod - AI sa používa v maloobchode na personalizovaný marketing, riadenie zásob a služby zákazníkom prostredníctvom chatbotov.
 • Doprava - AI sa používa v doprave na optimalizáciu trás, riadenie dopravy a autonómne vozidlá.
 • Vzdelávanie - AI sa používa vo vzdelávaní na personalizované vzdelávanie, hodnotenie študentov a vývoj vzdelávacieho obsahu.
 • Poľnohospodárstvo - AI sa používa v poľnohospodárstve na monitorovanie plodín, predpovedanie výnosov a detekciu škodcov.
 • Energetika - AI sa používa v energetike na prediktívnu údržbu, predpovedanie dopytu a optimalizáciu energetických distribučných sietí.
 • Médiá - umelá inteligencia sa používa v médiách na odporúčanie obsahu, analýzu obsahu a automatickú tvorbu obsahu.
 • Štátna správa - AI sa používa v štátnej správe na verejnú bezpečnosť, presadzovanie práva a iniciatívy inteligentných miest.

Čo prinesie umelá inteligencia do budúcnosti trhu práce

Umelá inteligencia bude s najväčšou pravdepodobnosťou zohrávať veľkú úlohu v budúcnosti pracovného trhu. Nejde o to, že by nahradila zamestnancov, táto technológia skôr zmení typ práce, aký zamestnanci vykonávajú. Čoraz viac budú vyhľadávaní programátori na vývoj umelej inteligencie a softvéru, štatistici a dátoví analytici na analýzu údajov alebo pracovníci na kreatívne úlohy, ktoré sa dajú sčasti automatizovať. To už sa deje aj v súčasnosti prostredníctvom ChatGPT, ktorý používajú napríklad aj ľudia pracujúci v marketingu.

Umelá inteligencia môže urobiť v najbližších rokoch pokroky aj v týchto oblastiach:

 • Medicína – Môže poskytnúť časť riešenia problémov alebo pomoc pri určovaní diagnózy a taktiež môže byť nápomocná pri rutinných úlohách a prácach.
 • Metaverse – Technológia virtuálnej reality je na vzostupe a prináša tak rozšírenú realitu, do ktorej môžu ľudia vstúpiť a využiť ju na prácu alebo zábavu. Zdieľané virtuálne priestory sa môžu prelínať s fyzickým svetom, čo môže priniesť nové formy spolupráce a komunikácie.
 • Kybernetická bezpečnosť – Umelá inteligencia môže pomáhať pri odhaľovaní bezpečnostných hrozieb a rizík. Vďaka analýze veľkého množstva údajov môže zablokovať podozrivé transakcie alebo objaviť nové typy podvodov.
 • Komunikácia – Zákaznícke linky môžu nahradiť časť svojich zamestnancov práve umelou inteligenciou a chatbotmi, ktorí dokáže s ľuďmi viesť skutočné a plnohodnotné rozhovory. Dokážu im pomôcť s ich problémom alebo ich nasmerovať na príslušné oddelenie, ktoré im následne pomôže.

Môžu technológie pomôcť, ak zamestnávateľom chýba pracovná sila?

Umelá inteligencia môže pomôcť zamestnávateľom urýchliť procesy a nahradiť zdĺhavé opakujúce sa úlohy riešeniami šitými na mieru. Napríklad v odvetviach, ako je maloobchod a služby zákazníkom, môžu chatboti a virtuálni asistenti vybavovať otázky zákazníkov a poskytovať im podporu, čím uvoľnia miesto ľudským zamestnancom, ktorí sa môžu sústrediť na zložitejšie úlohy. Vo výrobe môžu roboty a autonómne vozidlá zvládnuť opakujúce sa aj fyzicky náročné úlohy, čo umožní ľudským pracovníkom sústrediť sa na úlohy, ktoré si vyžadujú kreativitu a schopnosť riešiť problémy. V zdravotníctve môžu diagnostické nástroje poháňané umelou inteligenciou pomôcť zdravotníckym pracovníkom stanoviť rýchlejšiu a presnejšiu diagnózu, čo im umožní prijať viac pacientov za kratší čas.

Revolúcia na trhu práce?

Skôr evolúcia. Umelá inteligencia má celkovo potenciál rozšíriť ľudskú prácu, a nie ju nahradiť. Automatizáciou opakujúcich sa a všedných úloh môže umelá inteligencia pomôcť zamestnancom sústrediť sa na úlohy, ktoré si vyžadujú kreativitu a kritické myslenie, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej produktivite a spokojnosti s prácou. Umelej inteligencie by sme sa teda  nemali obávať, skôr by sme ju mali brať ako príležitosť, ktorou môžeme zmeniť svoje životy k lepšiemu. Tému automatizácie a technológie predstavia aj spíkri na IT pódiu kariérneho veľtrhu v Nitre Kariéra EXPO. Pozrite si program prednášok.

Hľadáte si nové zamestnanie? Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Taktiež sa môžete pridať do Facebookovej skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás.

 
Kontakt pre médiá

Katarína Tešla
Manažérka komunikácie a PR

+421911017753
media@kariera.sk