Inflácia a rast cien spôsobujú, že 37 % ľudí by bolo ochotných odísť za prácou do zahraničia

Priemerná mzda na Slovensku je stále na chvoste krajín v Európe. Platy, ktoré nerastú takým tempom, aby pokryli zvyšujúce sa ceny a infláciu, preto sú ľudia žijúci na Slovensku nútení hľadať nové riešenia, akými by si boli schopní udržať svoj životný štandard. Podľa portálu Kariéra.sk až 37 % Slovákov a Sloveniek by bolo v dnešnej dobe sa za prácou presťahovať do zahraničia. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí sú ochotní za prácou dochádzať v rámci Slovenska, tých je 18 %. Zhruba tretina ľudí nie je ochotná za prácou dochádzať mimo regiónu, v ktorom žije a 10 % respondentov je spokojných v súčasnej práci, kde kvôli práci nemusí cestovať.

Inflácia a rast cien

V susednom Rakúsku sa pohybuje priemerný plat v inzerátoch na úrovni 2 443 eur

Keďže očakávania uchádzačov o prácu nie sú na Slovensku často naplnené, za prácou odchádzajú aj do zahraničia. Tam si dokážu prilepšiť niekoľkonásobne. Napríklad v Českej republike sa platy uvádzané v inzerátoch pohybujú vo výške 1 828 eur. Smerujúc viac na západ, rastie aj výška platového ohodnotenia zamestnancov. V Rakúsku sú priemerné platy pracovných ponúk vo výške 2 443 eur a v Nemecku 2 974 eur. Holandsko ponúka priemerné mzdy 3 688 eur a lákavá je určite aj práca v Anglicku. Na niektorých pozíciách si môžete zarobiť aj 4-tisíc eur.

Priemerná mzda na Slovensku je vo výške 1 347 eur. Ako sú na tom ostatné európske krajiny?

Priemerné platy sa výrazným spôsobom líšia v závislosti od krajiny, v ktorej žijete. Štatistický úrad Eurostat zverejnil koncom decembra priemerné platy v krajinách Európskej únie za rok 2021. Čo sa týka priemernej ročnej mzdy všetkých krajín, tá je vo výške 33 511 €, teda 2 793 € mesačne. Slovenská republika ale takéto výsledky ani zďaleka nedosahuje, skôr sa drží na chvoste rebríčka.

Najlepšie je na tom Luxembursko, najhoršie Bulharsko

Spomedzi členských štátov EÚ bol najvyšší ročný priemerný plat pri plnom úväzku zaznamenaný v Luxembursku. Konkrétne ide o čiastku 72 247 €, čo na jeden mesiac vychádza približne 6 021 €. Na konci rebríčka je Bulharsko s ročnou priemernou mzdou 10 345 €. Zamestnanci si za jeden mesiac zarobia v priemere 862 €. Netreba zabúdať na to, že tieto čísla sú priemerné. To znamená, že mnohí ľudia pracujú aj za výrazne nižšie platy, no na druhej strane sú tu aj zamestnanci, ktorí si zarobia oveľa viac. Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste v rebríčku, teda na 6. mieste od konca. Ročná priemerná mzda bola vyčíslená na 16 162 €, čo na jeden mesiac predstavuje sumu 1 347 €. 

Slováci zarobia menej, než sú ich očakávania

Platy uvádzané v inzerátoch sa výrazne líšia od najvyšších očakávaní uchádzačov. Napríklad v Bratislavskom kraji by si zamestnanci chceli zarobiť zhruba 1 560 eur, no v inzerátoch je ponúkaný plat približne vo výške 1 296 eur. To je rozdiel až 264 eur, čo vôbec nie je zanedbateľné. Aj to môže byť dôvodom, prečo ostávajú niektoré pozície neobsadené.

Najväčší rozdiel medzi očakávaniami uchádzačov a platmi uvedenými v inzerátoch pozorujeme v Trnavskom kraji, kde dosahuje výšku až 320 eur. Pracovné ponuky ponúkajú v  priemere 972 eur, no očakávané platy sú vo výške 1 292 eur. Podobné rozdiely evidujeme aj v Nitrianskom kraji. Tu si uchádzači zarobia menej o 305 eur v porovnaní s ich očakávaniami. Rovnako je na tom aj Banskobystrický kraj, v ktorom by pracovníci očakávali mzdu vo výške 1 211 eur, no skutočné platy v inzerátoch sú vo výške 934 eur. Rozdiely sú aj vo všetkých ostatných krajoch na Slovensku, no nie sú také výrazné ako pri týchto štyroch.

Niektoré pozície ponúkajú aj 10 000 eur mesačne

Kariéra.sk urobila prehľad pracovných pozícií s najvyšším ponúkaným platom v inzerátoch. Od 5 000 eur mesačne si môžete prilepšiť ako obchodný riaditeľ, manažér predaja, IT konzultant, softvérový architekt, dizajnér či produktový manažér v automobilovom priemysle. Veľmi lákavý je aj plat čeľustného ortopéda, ktorý si mesačne môže zarobiť od
8 000 eur mesačne. Najvyšší ponúkaný plat vo výške od 10-tisíc eur za mesiac nájdete na pozícii vedúceho elektrotechnického závodu.  

Inflácia a rast cien
Kontakt pre médiá

Katarína Tešla
Manažérka komunikácie a PR

+421911017753
media@kariera.sk