Čo môžeme očakávať na trhu práce v roku 2023?

Pracovný trh prešiel za poslednú dobu mnohými skúškami. Spomeňme si na pandemické obdobie, ktoré so sebou prinieslo ťažké chvíle pre zamestnancov ale aj zamestnávateľov. Aktuálne stojíme pred ďalšími otázkami, ktoré budú mať opäť výrazný dopad na trh práce. Rastúca inflácia, energetická kríza a neustále zdražovanie cien sú problémom, s ktorým sa budú musieť spoločnosti v novom roku popasovať. Portál Kariéra.sk prináša informácie o tom, čo všetko nás čaká v roku 2023.

„Priaznivý vývoj na pracovnom trhu priniesol množstvo príležitostí pre ľudí hľadajúcich prácu alebo tých, ktorí zatúžili po zmene. Portál Kariéra.sk aktuálne ponúka 35 854 voľných pracovných miest. Pri výbere kandidátov firmy zvažujú rôzne faktory od vzdelania, skúseností až po zručnosti a znalosti. Kým v menej rozvinutých regiónoch je zaujímavých ponúk menej, zamestnávatelia a zaujímavé pracovné ponuky sa koncentrujú najmä vo väčších mestách,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Získanie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov ako hlavná téma zamestnávateľov

Odborníci predpovedajú zvýšený nárast fluktuácie v spoločnostiach vplyvom aktuálnej ekonomickej situácie na Slovensku. Ako by toho nebolo málo, jedným z najväčších problémov dnešných zamestnávateľov je aj samotné získanie kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov.

„Kedysi sa remeslo tradovalo z otca na syna, čo je dnes už minulosťou“

„Firmy sa dnes snažia získať najmä kvalifikovaných uchádzačov s technickým vzdelaním, ktorých je na Slovensku nedostatok. Už niekoľko rokov majú zamestnávatelia problém nájsť pracovnú silu  aj do výrobných spoločností. Na Slovensku je ťažké obsadiť kvalifikované pozície ako sú: lekári, zubári, vytratil sa záujem aj o učiteľské povolanie. Gastro segment hlási nedostatok nových kandidátov, pretože ľudia ktorí stratili prácu počas pandémie sa už do gastra nechceli vrátiť. Rovnako sú na tom povolania, ktoré vyžadujú manuálnu prácu. Tá nevonia ani dnešnej mladej generácii, ktorá vstupuje na pracovný trh. Kedysi sa remeslo tradovalo z otca na syna, čo je dnes už minulosťou. Slabý záujem je o odevníctvo, poľnohospodárstvo, manuálnu prácu,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Zamestnávatelia by mali čoskoro pocítiť pomoc zo strany štátu, ktorý hodlá schváliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných ľudí z tretích krajín. Týmto krokom by sa mal čiastočne zlepšiť stav nedostatku kvalifikovaných zamestnancov. Prílev odbornej pracovnej sily, tak prispeje aj k samotnému rozvoju hospodárstva na Slovensku.

Zaváži firemná kultúra v procese rozhodovania kandidátov?

Spoločnosti, ktorým záleží na svojich zamestnancoch, hodnotách a riešia aktuálne témy životného prostredia sa stávajú z pohľadu kandidátov zaujímavejšie a zohrávajú významnú rolu pri rozhodovaní uchádzačov o zamestnanie. Niet divu, že firmy si začínajú zakladať čoraz viac na firemnej kultúre a budovaní značky. Employer branding sa dnes stáva pre zamestnávateľom jedným z rozhodujúcich faktorov, ako osloviť zaujímavých kandidátov. Automatizácia výrobných procesov, inovácie, podnetné pracovné prostredie, prísľub vzdelávania a rozvoja zamestnancov tvoria základ modernej spoločnosti, ktorá dokáže prilákať nových zamestnancov. Zároveň je postavená na pevných firemných hodnotách, no obsahuje v sebe aj dostatočne silnú firemnú víziu, ktorá dokáže osloviť tých správnych uchádzačov.

Rozhodne v konkurenčnom boji kvalitný benefitný program?

Zamestnávatelia v snahe získať nových zamestnancov a udržať aktuálnych, siahajú po rozličných formám finančných aj nefinančných benefitov. Home office sa stáva štandardom, naopak veľkým lákadlom začínajú byť nástupné bonusy a odmeny za odporúčanie zamestnanca. Pribúdajú predovšetkým rôzne vernostné bonusy a odmeny vo forme benefitov.

Predovšetkým korporáty majú v obľube cafeteriu benefitov, ktorá funguje na princípe voľby zamestnanca v rámci stanoveného limitu. Najväčšou výhodou je možnosť výberu práve tých výhod, ktoré pre zamestnanca predstavujú najväčšiu pridanú hodnotu. Podľa zákona môže benefitný rozpočet čerpať nielen samotný zamestnanec, ale aj jeho najbližší rodinní príslušníci.

Nevyhnutnosť automatizácie a digitalizácie procesov ako súčasť strategického postupu spoločností

Automatizácia prudko rastie vo viacerých odvetviach pracovného trhu. Spoločným menovateľom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nevyhnutnosť znižovania prevádzkových nákladov v dôsledku energetickej krízy. Investovanie do automatizácie procesov, môže viesť k zefektívneniu procesov, čo v konečnom dôsledku môže znížiť výdavky a poskytnúť spoločnosti nové príležitosti k rastu. Dnes by mali firmy predovšetkým investovať do automatizácie administratívnych procesov, ktoré dokážu procesy nielen zefektívniť, ale aj optimalizovať chod celej spoločnosti. Do popredia sa tak dostávajú centrá zdieľaných služieb. V oblasti bezpečnosti zohrávajú významnú rolu dohľadové centrá, ktorých analytické softvéry dokážu vyhodnotiť problémové situácie a okamžite upozorniť kompetentného pracovníka.

Slovensko sa začína uberať cestou digitalizácie

Úvod roka 2023 sprevádza aj digitalizácia stravných lístkov. Papierové „gastráče“ sa stanú minulosťou a nahradia ich praktické gastrokarty. Digitalizáciu z dielne rezortu práce privítajú aj samotní prevádzkovatelia reštaurácií, ktorých odbremení od papierovej byrokracie. Digitalizácia nachádza svoje miesto aj v rezorte zdravotníctva, ako spôsob riešenia nedostatku personálu v nemocniciach a samotných lekárov. Jedným z najočakávanejších krokov vlády je aj digitalizácia vybraných tlačív v Sociálnej poisťovni Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá viedla k značnému odbúraniu papierovej byrokracie nie len pre širokú verejnosť ale aj zamestnávateľov. 

Kontakt pre médiá:

Katarína Tešla

Manažérka Komunikácie a Public Relations

Kariéra.sk

mob: +421911017753

e-mail: tesla@firma.zoznam.sk

 
Kontakt pre médiá

Katarína Tešla
Manažérka komunikácie a PR

+421911017753
media@kariera.sk