Na Slovensku sú voľné tisícky pracovných miest, v oblasti obchodu stúpli ponuky až o 60 %

Na trhu práce došlo k výraznému oživeniu, pracovné ponuky pribúdajú a firmy v posledných týždňoch ponúkali na portáli Kariéra.sk viac ako 35-tisíc voľných pracovných miest. Najviac pracovných príležitostí je možné nájsť v obchode, vo výrobe, v doprave a logistike, v cestovnom ruchu, realitách i strojárstve. Aj napriek rastu ponúk hlásia slovenskí zamestnávatelia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Na Slovensku sú voľné

Slovenskí zamestnávatelia hlásia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Voľné pracovné miesta v súčasnosti na Slovensku sú, ale prevládajú odvetvia, ktoré vyžadujú kvalifikáciu a technické vzdelanie. Na trhu práce je dlhodobý nepomer medzi ponukou a dopytom zo strany uchádzačov. K nemu dochádza už pri výbere štúdia, keďže mladí ľudia sa už pri výbere škol orientujú skôr na tzv. „netechnické odbory“.

„Dnešná generácia, ktorá vstupuje na pracovný trh je úplne iná, ako tie predchádzajúce. Sú to mladí ľudia, ktorých život je v maximálnej miere prepojený s technológiami a online svetom. Na trh prichádza technologicky vyspelá generácia ľudí, ktorým nerobí síce problém multitasking a túžia po nezávislosti, na druhej strane potrebujú neustále usmerňovanie a mentora, ktorý ich navedie správnych smerom, ako pokračovať ďalej. Práve nová generácia je typická tým, že je dynamická, títo ľudia preferujú skôr život v meste a nerobí im problém častejšie meniť kariéru a striedať zamestnávateľov,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Najviac voľných pracovných miest je vo výrobe, obchode, realitách, stavebníctve a strojárstve. Záujemcovia o prácu by sa uplatnili aj v špedícii, doprave, v cestovnom ruchu a gastronómii. Medzi TOP 10 odvetví patrí tiež zdravotníctvo, služby a energetika.

Na Slovensku sú voľné

 

Ktoré odvetvia ponúkajú viac pracovných ponúk ako minulý rok?

V porovnaní s minulým rokom sa niektorým odvetviam darí lepšie a ponúkajú viac pracovných miest. Najväčší rast bol zaznamenaný v segmente obchodu, kde pozorujeme 60 % nárast oproti roku 2021.

„Výrazne sa darilo pracovným ponukám v oblasti obchodu, ktorý medziročne narástol až o 60 %, aj preto si uchádzači majú možnosť viac vyberať, pre ktorého zamestnávateľa by chceli pracovať. Podľa kritérií pri výbere zamestnávateľa zohráva rolu práve zaujímavé platové ohodnotenie, dobré meno spoločnosti a aj možnosť kariérneho postupu.“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk

O 48 % vzrástli voľné pracovné ponuky v telekomunikáciách a o 45 % v informatike, konkrétne v správe systémov. Na rovnakej úrovni (44 %) sa držia aj voľné pozície v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky. Viac pracovných miest je dostupných aj v bankovníctve
a poisťovníctve (23 %), práve a legislatíve (22 %) a v marketingu, reklame a PR (17 %).

Na Slovensku sú voľné
Kontakt pre médiá

Katarína Tešla
Manažérka komunikácie a PR

+421911017753
media@kariera.sk