Až 37 % Slovákov pracuje v inom odbore, ako vyštudovali

Na portáli Kariéra.sk si za posledný rok vytvorilo svoj životopis až 38,4 % absolventov. Najviac pracovných príležitostí môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj v cestovnom ruchu. Medzi odvetvia, ktoré majú najväčší pomer ponúk vhodných pre absolventov voči všetkým ponukám patrí: chemický priemysel (61 %), sociálne služby (60 %), výrobné odvetvia (53 %) a iné.

Portál Kariéra.sk realizoval prieskum na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, do ktorého sa zapojilo 3 255 respondentov, v ktorom zisťoval či Slováci pracujú v odbore, aký vyštudovali. Zhruba 37 % Slovákov vykonáva úplne inú prácu, ako študovali. V oblasti, ktorú naozaj vyštudovali pracuje podľa prieskumu 24 % ľudí. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí chcú pracovať v odbore svojho štúdia, ale nenachádzajú v ňom dostatok pracovných príležitostí alebo ich daný odbor prestal zaujímať.

Až 37 % Slovákov

„Slovenskí zamestnávatelia momentálne hľadajú najmä kvalifikovanú pracovnú silu z technického odvetvia, ktorú sa im dlhodobo nedarí obsadiť. Sú to technické pozície v oblasti IT, v priemysle, vo výrobe a na trhu chýbajú aj remeselníci. Aj napriek tomu, že trh práce hlási nedostatok absolventov z technických odborov, kde by absolventi našli uplatnenie a dobre platenú prácu, mladí ľudia čoraz viac vyhľadávajú netechnické odbory, ako sú filozofické, politologické či humanitné vedy,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Až 37 % Slovákov

Odvetvia, v ktorých nájdu absolventi najviac pracovných ponúk

Pandémia na istý čas utlmila pracovný trh a čiastočne obmedzila príležitosti aj pre absolventom, ktorí končili v školách a snažili sa uplatniť na pracovnom trhu. V súčasnosti ponúka pracovné pozície, ktoré sú vhodné aj pre absolventom omnoho viac zamestnávateľov, ako to bolo počas koronakrízy. Najviac pracovných príležitostí môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj v cestovnom ruchu. Prvé pracovné skúsenosti však zvyknú absolventi aj napriek ukončenej vysokej škole hľadať napríklad v oblasti administratívy.

Za posledný rok si na Kariéra.sk vytvorilo svoj životopis až 38 % absolventov

Na portáli Kariéra.sk si za posledný rok vytvorilo svoj životopis až 38,4 % absolventov. Ak sa pozrieme na demografické rozloženie, väčšinu z nich tvorili absolventi stredných škôl s maturitou a bez nej, ale aj absolventi vysokých škôl a vysokoškolskí študenti. Medzi odvetvia, ktoré majú najväčší pomer ponúk vhodných pre absolventov voči všetkým ponukám patrí: chemický priemysel (61 %), sociálne služby (60 %), výrobné odvetvia (53 %) a iné.

Až 37 % Slovákov

Aká generácia prichádza na pracovný trh?

Absolventi majú často vysoké očakávania a aj finančné požiadavky vzhľadom na ich pracovné skúsenosti
a prax. Ľudia bez praxe tesne po škole si niekedy predstavujú svoj budúci plat vyšší, ako je skutočný ponúkaný plat pri vstupe na trh práce. „Mladí ľudia, ktorí prichádzajú na trh práce, vyžadujú od zamestnávateľa tiež benefity, čo najväčšiu flexibilitu, zaujímavé platové podmienky. Dnešná generácia sa čoraz menej zaujíma o manuálnu prácu či remeslá. Na trh teda prichádzajú absolventi, ktorí sú spätí s digitálnym svetom a technológiami, ktoré ovplyvňujú aj ich vnímanie sveta a očakávania od prvého zamestnania,“ uviedla Katarína Tešla.

Absolventi s pracovnými skúsenosťami majú väčšiu šancu oproti konkurencii

Čím väčšiu prax získa absolvent počas štúdia, tým väčšiu šancu má uplatniť sa na pracovnom trhu medzi tisíckami uchádzačov, ktorí každoročne prichádzajú na pracovný trh. Každá pracovná skúsenosť, brigáda, prax, dobrovoľníctvo je skúsenosťou navyše a poskytuje absolventovi pridanú hodnotu pre zamestnávateľa. Zamestnávatelia ocenia aj skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.

 
Kontakt pre médiá

Katarína Tešla
Manažérka komunikácie a PR

+421911017753
media@kariera.sk