Montážny pracovník výroby

27.11.2021

Send offer to a friend

Contact information

Additional information

  • Súhlasím, aby spoloční prevádzkovatelia Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076 a Kariera.sk, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36615242 uchovali a spracovali emailové adresy na účely informovania o vhodnej pracovnej ponuke, a to počas doby nevyhnutnej na vybavenie informácie, nie však dlhšie ako jeden mesiac. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu. Nebude dochádzať k prenosu údajov do tretích krajín. Tento súhlas je možné odvolať písomne na adrese spoločnosti Zoznam, s.r.o. alebo emailom na kariera@firma.zoznam.sk. Bez poskytnutia údajov nie je možné využívať vyššie uvedené služby.

  • All of the information on the processing of personal data, including information on the rights of the data subject, can be found in the Terms of processing of personal data on kariera.sk