Reakcia na ponuku

Hľadáme šikovné šičky do výroby celosvetovo známej značky outdoorovej obuvi LOWA.

Bošany LOWA PRODUCTION s. r. o.
* vyznačené polia sú povinné
Nie je vybratý žiaden súbor
Nie je vybratý žiaden súbor
Nie je vybratý žiaden súbor
Nie je vybratý žiaden súbor

Doplňujúce otázky

 
  • Súhlasím, aby spoločnosť LOWA PRODUCTION s. r. o. ( Miroslav Sendlai ), so sídlom Továrenská 10, Bošany, 956 18 (ďalej aj ako „Zamestnávateľ“) spracoval osobné údaje uvedené v tejto reakcii na pracovnú ponuku a v jej prílohách. Účelom spracovania je výberové konanie u Zamestnávateľa na výber vhodného pracovníka na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj na iné pracovné pozície obsadzované Zamestnávateľom počas 1 roka. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám ani nebudú prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania údajov je súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese Zamestnávateľa.

  • Súhlasím, aby spoloční prevádzkovatelia Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076 a Kariera.sk, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 615 242 spracovali osobné údaje uvedené v tejto reakcii na pracovnú ponuku a v jej prílohách. Účelom spracovania je pomoc pri vyhľadaní vhodnej práce. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu. Právnym základom spracovania údajov je súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti Zoznam, s.r.o. alebo emailom na kariera@firma.zoznam.sk.

  • Úplné znenie informácií o spracovaní osobných údajov vrátane informácie o právach dotknutej osoby je uvedené v Podmienkach spracovania osobných údajov na kariera.sk