Zdravotná sestra

25.03.2021 Atrium n.o.
Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Prešov
Prešov
Dilongova 15
08001

Okres Prešov
Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia; Zdravotná sestra
Ponúkaný plat (základná mzda): 950 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
950 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
1. 3. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
1. 3. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

ZdravotníctvoSociálne služby

Náplň (druh) práce
Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plámu z pohľadu zachovania a udržania zdravia fyzických osôb a poskytovanie úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie
• Vyšetrovanie a sledovanie vitálnych funkcií priamo a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník (stav vedomia, dýchania a činnosti srdca).
• Príprava a podávanie liekov a liečiv, sledovanie ich účinkov, a stavu poberateľa sociálnej služby
• Resuscitácia v prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára.
• Odber biologického materiálu na základné a špeciálne vyšetrenia.
• Vedenie a zodpovednosť za príslušnú ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci ošetrovateľského procesu.
• Dodržiavanie Zákona o omamných a psychotropných látkach.
• Dodržiavanie špeciálneho hygienicko-epidemiologického režimu, vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz.
• Podpora zachovávania sebestačnosti poberateľa sociálnej služby alebo jej obnovenie.
• Príprava poberateľa sociálnej služby k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským výkonom.
• Aktívna a efektívna komunikácia s poberateľom sociálnej služby.
• Zúčastňovať sa odborných vzdelávaní, školení, porád a úzko spolupracovať s psychológom a inými vhodnými odborníkmi.
• Koordinácia prác s organizáciami a orgánmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.
• Vypracovanie individuálnych ošetrovateľských plánov s ohľadom na potreby občana, jeho diagnózu, liečbu, rekonvalescenciu, prevenciu a podávanie informácii občanom.
• Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie prijímateľov sociálnych služieb.
• Zodpovednosť za evidenciu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.
• Samostatné odborné práce pri zabezpečovaní včasného zistenia zmeny zdravotného stavu prijímateľa soc. služieb , ktorému sa poskytuje starostlivosť.
• Sledovanie celkového zdravotného a duševného stavu prijímateľa soc. služieb, vplyvu prostredia na neho a realizácia individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia.
• Sledovanie a hlásenie účinkov, prípadne reakcií prijímateľov soc. služieb na aplikáciu liekov a liečiv.
• Stará sa o pitný režim prijímateľov, prevenciu dekubitov.
• Informuje rodinných príslušníkov o prípadnej hospitalizácii prijímateľa počas pracovného týždňa.
• Zabezpečuje starostlivosť o zomierajúceho, postupuje vysoko eticky a dôstojne.
• V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby informuje rodinných príslušníkov.
• Zabezpečí obhliadku tela praktickým lekárom pre dospelých z LSPP.
• Na základe požiadaviek príbuzných zabezpečí odvoz tela pohrebnou službou.
• Realizácia parenterálnej a enterálnej výživy.
• Prácu vykonávať statočne s hlboko ľudským individuálnym prístupom ku prijímateľom sociálnych služieb, s ohľadom na kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavanie ľudských práv.
• Participuje na spríjemňovaní, zútulňovaní a dotváraní interiérov zariadenia.
• V mimoriadnych prípadoch zastupuje alebo nahrádza opatrovateľku v tíme.
• Denne navštevuje prijímateľov sociálnej služby a sleduje ich stav..
• Dodržiava pracovnú dobu a čas určený na prestávky v práci.
• Sústavne si dopĺňa odborné vedomosti.
• Pravidelne sa zúčastňuje pracovných porád a seminárov.
• Dbá o dobré medziľudské vzťahy a racionálne využívanie pracovného času.
• Zvyšuje si odborné vedomosti samo štúdiom.
• Dodržiava ustanovenia zákonníka práce, predpisy BOZP a PO, interné smernice a príkazy riaditeľa zariadenia,

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • analyzovanie a riešenie problémov
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
  • rozhodovanie
  • samostatnosť

Osobnostné predpoklady
  • empatia
  • komunikatívnosť
  • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
  • iniciatívnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Atrium n.o.
Horárska 61
08001 Prešov
Slovensko
Tel: +421547524894