Ekonomický manažér

15.02.2021 Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Vranov nad Topľou
Hencovce
Sládkovičova 1995/32
09302

Okres Vranov nad Topľou
Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Obchod; Ekonóm, Finančný manažér, Obchodný manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1100 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 4. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1100 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 4. 2021

Dátum pridania ponuky:
21. 2. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
23. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:29. 3. 2021Informácie pre záujemcu:Nástupná mzda v 3-mesačnej skúšobnej dobe od 800 EUR.

Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla;
- profesijný životopis vo formáte Europass;
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kópia bez úradného overenia;
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- motivačný list uchádzača - nepovinné;

Informácie o výberovom konaní:
• záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu musia písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami doručiť osobne/poštou na adresu: MAS Pod hradom Čičva, Kladzany 100, 094 21 Kladzany;
• uzávierka na predkladanie žiadostí je 25.03.2021 do 12. 00 hod.;
• žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:
„VÝBEROVÉ KONANIE MAS/EKM - NEOTVÁRAŤ“;

Termín a miesto výberového konania:
• 29.3.2021 od 10.00 hod. v kancelárii MAS v Hencovciach.

Náplň (druh) práce
Odborné činnosti vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD:
• súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
• registrácia a výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,
• kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov,
• príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
• výkon základnej a administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu užívateľov,
• výkon finančnej kontroly projektov užívateľov na mieste,
• výkon kontroly monitorovacích správ projektov užívateľov,
• sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadostí o platbu užívateľov.

Odborné činnosti vo vzťahu k realizácii projektov na chod MAS a na animačné aktivity MAS:
• vypracovanie žiadostí o platbu na riadiace orgány,
• vykonávanie prieskumov trhu MAS,
• spracovanie výročných finančných správ a rozpočtov MAS,
• poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi MAS pri realizácii propagačných, vzdelávacích a iných projektových aktivít.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • informačná gramotnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • rozhodovanie
 • samostatnosť
 • prezentovanie

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo
• úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky.


Osobnostné predpoklady
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • empatia
 • pozornosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • vnútorná stabilita

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Kladzany 100
09421 Kladzany
Slovensko
Tel: +421905223562