Konzultant Národnej linky na pomoc deťom v ohrození

12.01.2021 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Špitálska 8
81267

Bratislava
Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Konzultant
Ponúkaný plat (základná mzda): 887 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
887 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
14. 1. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
14. 1. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass alebo jeho ekvivalent;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise;


Náplň (druh) práce
Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - konzultant Národnej linky na pomoc deťom v ohrození v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“ VKP PODPN 9/2020
Počet voľných miest: 3 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu).

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
nepretržitý pracovný režim
Nočná práca:
áno

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ II. stupňa v odbore sociálnych vied, výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo psychológie
Požadovaná prax: prax je len výhodou
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: empatia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom či stresom.
Požadované odborné znalosti a zručnosti: Základná orientácia v právnych predpisoch: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch), zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Základná orientácia v problematike násilia na deťoch.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
81267 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko
Tel: +421 220455 966

Ďalšie ponuky spoločnosti