Hlavná sestra polikliniky - ProCare Medissimo

ProCare, a.s.17.01.2021

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Bratislava
SI MEDICAL, s.r.o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava


Pozícia / odvetvie

Zdravotníctvo a farmácia

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Riadi úsek ošetrovateľstva po stránke odbornej a v rozsahu právomocí delegovaných riaditeľom polikliniky.
Metodicky riadi, organizuje, koordinuje a zodpovedá za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci polikliniky.
Podieľa sa na strategickom plánovaní a zabezpečovaní materiálnych, personálnych, finančných zdrojov potrebných pre činnosť úseku.
Rozpracováva koncepcie a metodické usmernenia, zabezpečuje koordinovanie kontroly, vypracováva analýzy a hodnotenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
Vytvára personálne, finančné a materiálne predpoklady pre činnosť zvereného úseku.
V rámci svojej pôsobnosti riadi a uplatňuje zásady stanovené vnútornými predpismi polikliniky, predpismi systému manažérstva kvality a platnej legislatívy.
Zodpovedá za doškoľovanie a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti svojej riadiacej činnosti.


Ponúkaný plat

1350 EUR

Upresnenie platových podmienok

- ročná výkonnostná odmena priznávaná v závislosti na plnení definovaných individuálnych cieľov a firemných výsledkov
- príplatok za riadenie kvality

Benefity a ďalšie výhody

- príjemný profesionálny kolektív
- skvelé možnosti profesionálneho uplatnenia
- možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania
- benefity pre zdravie, voľný čas, kultúru, rodinu a deti
- celoročná zdravotná starostlivosť v rámci siete ProCare


Termín nástupu do práce

od 1.2.2021

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Všeobecne požadované znalosti

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (296/2010 Z.z.)
- riadenie a vedenie ľudí, motivácia, organizácia a plánovanie, analytické schopnosti, komunikatívnosť a prezentácia, schopnosť rozhodovať a strategicky myslieť, flexibilita v myslení, schopnosť riešiť kritické situácie
- prax v zdravotníckom zariadení min. 3 roky
- IT gramotnosť – praktická znalosť praxe s PC


Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti

Sme integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie.
Naším poslaním je, aby ľudia na Slovensku mali prístup k zdravotnej starostlivosti novej generácie. Vytvárame sieť nemocníc a polikliník, kde je pacient v centre našej pozornosti. Liečiť a pomáhať si vyžaduje veľkých ľudí, s ktorými spoločne budujeme lepšie zdravotníctvo na Slovensku. Pridajte sa k nám.

investujeme, inovujeme a zavádzame nové procesy
k pacientom pristupujeme zodpovedne a s rešpektom
neustále zvyšujeme bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
staráme sa o odborný rozvoj našich zamestnancov

PONÚKAME:

stabilnú prácu v moderných nemocniciach a poliklinikách
skvelé možnosti profesionálneho uplatnenia
možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania
benefity pre zdravie, voľný čas, kultúru, rodinu a deti


Adresa

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
Bratislava 5
Slovenská republika


Kontaktné údaje

Veronika Snehotová
Einsteinova 23-25, Bratislava 5, 851 01, Slovenská republika
Tel: +421 908 473 154


Reagovať na ponuku