Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Trenčín
Trenčín
Staničná 4
91105

Okres Trenčín
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Učiteľ na strednej škole
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 2. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 2. 2021

Dátum pridania ponuky:
19. 11. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 12. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 36

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:10. 12. 2020Informácie pre záujemcu:Platové podmienky: odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu započítanej praxe

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • finančná a ekonomická gramotnosť
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Cudzie jazyky:
  • anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače:
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

- Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
- Bezúhonnosť
- Ovládanie štátneho jazyka
- Prax v odbore vítaná
V žiadosti uveďte:
- osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický
kontakt
- dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
- prehľad doterajšej odbornej praxe
- termín možného nástupu do zamestnania
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
Slovensko
Tel: +421901918337

Ďalšie ponuky spoločnosti