Vedúci ekonomického oddelenia

16.11.2020 Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Dúbravka
84102

Bratislava
Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Ekonóm
Ponúkaný plat (základná mzda): 1700 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 1. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1700 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 1. 2021

Dátum pridania ponuky:
14. 11. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 12. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:17. 12. 2020Informácie pre záujemcu:Vedúci ekonomického oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka - práca súvisiaca s výkonom funkcie v rozpočtovej organizácii.
• vysokoškolské vzdelanie II. stupeň ekonomický odbor
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
• ovládanie štátneho jazyka
• prax minimálne 3 roky vo verejnej správe
• riadiaca prax je výhodou
• znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• vyplnený osobný dotazník
• štruktúrovaný životopis
• overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
• koncepciu rozvoja ekonomického oddelenia
• fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
• čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 10.12.2020 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – Vedúci ekonomického oddelenia“. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v zalepenej obálke v určenom termíne.

Náplň (druh) práce
Vedúci ekonomického oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka - práca súvisiaca s výkonom funkcie v rozpočtovej organizácii.
• vysokoškolské vzdelanie II. stupeň ekonomický odbor
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
• ovládanie štátneho jazyka
• prax minimálne 3 roky vo verejnej správe
• riadiaca prax je výhodou
• znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• vyplnený osobný dotazník
• štruktúrovaný životopis
• overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
• koncepciu rozvoja ekonomického oddelenia
• fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
• čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 10.12.2020 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – Vedúci ekonomického oddelenia“. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v zalepenej obálke v určenom termíne.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie II. stupeň ekonomický odbor
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
• ovládanie štátneho jazyka
• prax minimálne 3 roky vo verejnej správe
• riadiaca prax je výhodou
• znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• osobnostné a morálne predpoklady
• znalosť práce na PC
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• vyplnený osobný dotazník
• štruktúrovaný životopis
• overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
• koncepciu rozvoja ekonomického oddelenia
• fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
• čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 10.12.2020 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – Vedúci ekonomického oddelenia“. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v zalepenej obálke v určenom termíne.