Špeciálny pedagóg

12.10.2020 Obec Stráne pod Tatrami
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Kežmarok
Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2
05976

okres Kežmarok
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Špeciálny pedagóg, Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Učiteľ 2.stupňa ZŠ, Učiteľ na strednej škole
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 12. 2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 12. 2020

Dátum pridania ponuky:
28. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
28. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:25. 11. 2020Informácie pre záujemcu:Žiadosť v písomnej forme doručiť poštou alebo osobne na adresu: Obec Stráne pod Tatrami, Stráne pod Tatrami č.2, 05976 do 20.11.2020 do 14.00 hod. Obálku označiť: "žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ - neotvárať!". Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis /prosíme uviesť telefonicky aj e-mailový kontakt/, doklady o dosiahnutom najvyššom vzdelaní - vyžaduje sa II. stupeň VŠ v odbore špeciálna pedagogika, súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade úšpešnosti VK odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Žiadosti doručené po termíne nebudú akceptované. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do VK uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované kritéria. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na VK, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2020 o 09.00 hod. v budove Obecného úradu v Stráňach pod Tatrami.

Náplň (druh) práce
Poskytovanie súboru pracovných činností pri špeciálnopedagogickej starostlivosti, , poskytuje poradenstvo rodičom alebo iným osobám, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a so zákonnými zástupcami, s ostatnými odbornými zamestnancami a zástupcami verejnej správy pri zabezpečovaní výkonu práv detí, vykonáva špecializované činnosti a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace odbornou činnosťou, uskutočňuje odbornú starostlivosť a intervencie deťom s ťažkosťami s adaptáciou na nové prostredie MŠ, v správaní, zdravotne znevýhodneným deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, realizuje a vyhodnocuje depistáže v MŚ , vrátane detí predškolského veku zapojených do práce s rodinou a následne odporúča k stimulácii identifikovaných oslabených oblastí dieťaťa, kompletizuje dokumentáciu, individuálne začlenených detí v MŠ a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok, vedie evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti, aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP, pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu dieťaťa, systematicky sa vzdeláva, zúčastňuje sa na vzdelávacích podujatiach určených pre OZ organizovaných MŠ, spolupodieľa sa na aktivitách, ktoré prispievajú k vytváraniu pozitívnej klímy a inkluzívneho prostredia v MŚ, vrátane práce s rodinou, je členom inkluzívneho tímu MŠ.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu: Obec Stráne pod Tatrami, Stráne pod Tatrami č.2, 059 76 do 20.11.2020 do 14.00 hod.. Obálku označiť : " žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ - neotvárať!" Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis /prosíme uviesť telefonický aj e-mailový kontakt/, doklady o dosiahnutom najvyššom vzdelaní - požaduje sa II. stupeň VŠ v odbore špeciálna pedagogika/, súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade úspešnosti VK odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Žiadosti doručené po termíne nebudú akceptované.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do VK uchádzačov,ktorí nebudú spĺňať požadované kritéria. Uchádzači spĺńajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 25.11.2020 o 09.00 v budove Obecného úradu v Stráňach pod Tatrami.