Miesto práce: Slovensko
Košický kraj
okres Rožňava
Rožňava
Špitálska 1
04801

okres Rožňava
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Zdravotníctvo a farmácia; Asistent, Pôrodná asistentka
Ponúkaný plat (základná mzda): 928 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

ZDRAVIE - celoročná zdravotná starostlivosť ProCare, Vernostná karta DR. Max
ZAMESTNANECKÉ AKCIE Športový deň, Vianočný večierok
RODINA Medzinárodný deň detí, MIKULÁŠ
ŠPORT MULTIsport karty

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
928 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
4. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
3. 11. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Zdravotníctvo

Náplň (druh) práce
- Zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodnej asistencií v súlade s platnou legislatívou
- Vedie zdravotnú/ošetrovateľskú dokumentáciu - získava, zhromažďuje a zaznamenáva údaje formou zápisov
- Identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencií ženy a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb a vykonáva činnosti súvisiace so zdravím, chorobou alebo umieraním
- Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia pacientky a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
- Informuje lekára o zmene stavu pacientky, mimoriadne zistenia ihneď hlási službu konajúcemu lekárovi,
- Aktívne sa zúčastňuje sesterských vizít
- Monitoruje, meria fyziologické a vitálne funkcie a interpretuje zistené numerické a klinické údaje pacientiek
- Podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy
- V prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára poskytuje prvú pomoc a privoláva odbornú lekársku pomoc
- Edukuje ženu o prevencií, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení
- Vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencií, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácií na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní/ štatistiky
- Používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľskej starostlivosti
- Pripravuje ženy na diagnostické a terapeutické výkony, asistuje pri vyšetreniach a liečebných úkonoch
- Poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikuje tehotenstvo a podľa rozhodnutia ženy monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových vyšetrení
- Sleduje ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikuje varovné signály abnormít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť
- Sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením
- Sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam
- Sleduje priebeh šestonedelia a poskytuje starostlivosť šestonedielke, v prípade komplikácií zabezpečí lekársku pomoc

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventazdravotne postihnutého

Ponúkané výhody
ZDRAVIE - celoročná zdravotná starostlivosť ProCare, Vernostná karta DR. Max
ZAMESTNANECKÉ AKCIE Športový deň, Vianočný večierok
RODINA Medzinárodný deň detí, MIKULÁŠ
ŠPORT MULTIsport karty

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 6:00
do 18:00

Práca na zmeny:
nepretržitý pracovný režim
Nočná práca:
áno

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého


Ponúkané výhody

ZDRAVIE - celoročná zdravotná starostlivosť ProCare, Vernostná karta DR. Max
ZAMESTNANECKÉ AKCIE Športový deň, Vianočný večierok
RODINA Medzinárodný deň detí, MIKULÁŠ
ŠPORT MULTIsport karty


Požadované vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pôrodná asistencia


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • samostatnosť
  • manuálna zručnosť
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Počítače:
  • Microsoft Outlook - elementárna

Ďalšie požiadavky:

Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, prosím, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie

verzia PIN_HIRING_1.2

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na email alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese email

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
- ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
- administrácia informácií súvisiacich s výberovým konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare, ktorej súčasťou je Prevádzkovateľ, sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov


Osobnostné predpoklady
  • empatia
  • pozornosť
  • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1
04801 Rožňava
Slovensko

Ďalšie ponuky spoločnosti