Ekonomický manažér

24.10.2020 Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Vranov nad Topľou
Hencovce
Sládkovičova 1995/32
09302

okres Vranov nad Topľou
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Obchod; Ekonóm, Finančný manažér, Obchodný manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1100 EUR
Termín nástupu do práce: 2. 11. 2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1100 € za mesiac

Dátum nástupu:
2. 11. 2020

Dátum pridania ponuky:
2. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
8. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:28. 10. 2020Informácie pre záujemcu:Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla;
- profesijný životopis vo formáte Europass;
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kópia bez úradného overenia;
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- motivačný list uchádzača - nepovinné;

- záujemcovia môžu žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami doručiť osobne alebo poštou na adresu: MAS Pod Hradom Čičva, Kladzany 100, 094 21 Kladzany,
- uzávierka na predkladanie žiadostí je 26.10.2020 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia žiadosti),
- žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: ,,VÝBEROVÉ KONANIE MAS-NEOTVÁRAŤ,,
Termín a miesto výberového konania: 28.10.2020 (streda) od 13:00 hod. v kancelárií MAS v Hencovciach.

Náplň (druh) práce
a) vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD:
- finančné plánovanie a finančné riadenie realizácie stratégie CLLD,
- súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
- registrácia a výkon administratívnej finančnej kontroly žiadostí o
príspevok,
- príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
- výkon základnej a administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu užívateľov,
- sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadostí o platbu užívateľov,

b) vo vzťahu k chodu MAS a iným odborným aktivitám MAS:
- vypracovanie žiadostí o platbu na refundáciu výdavkov chodu MAS,
- spracovanie výročných finančných správ a rozpočtov MAS,
- vykonávanie prieskumov trhu MAS
- súčinnosť pri realizácii propagačných, vzdelávacích a projektových aktivít MAS.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

V prípade VŠ vzdelania min 2 roky odbornej praxe, v prípade SŠ vzdelania min. 3 roky odbornej praxe.

Výberové kritérium:
- pracovné skúsenosti v problematike finančného manažmentu projektov EÚ.