Administratívny pracovník na stavebnom úrade

16.10.2020 Mesto Moldava nad Bodvou
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Košický kraj
okres Košice - okolie
Moldava nad Bodvou
04501

Košice
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Reality a stavebníctvo; Administratívny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
5. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomŠtátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Predpokladaný termín výberového konania - 15.10.2020 o 09:00 hod.
Termín na podanie prihlášok do VK - do 12.10.2020, 11:30 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o účasť na výberovom konaní (prihláška),
2. profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál podpísaný uchádzačom,
3. fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
5. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
6. kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú).

Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie pre záujemcu:

Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte:

v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie – administratívny pracovník SÚ – NEOTVÁRAŤ!“
poštou na adresu:
Mesto Moldava nad Bodvou
Mestský úrad, Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou
alebo
v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie – administratívny pracovník SÚ – NEOTVÁRAŤ!“
osobne do podateľne MsÚ:
Mestský úrad, Bartalosova 16,
045 01 Moldava nad Bodvou
alebo
elektronickou poštou na emailovú adresu: email (dokumenty zasielané elektronickou poštou musia byť takisto opatrené vlastnoručným podpisom!)

V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní emailom.

Zaslaním žiadosti o účasť na výberovom konaní dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.


Náplň (druh) práce
Vykonávanie pomocných administratívnych prác na úseku činnosti stavebného úradu - kopírovanie, zakladanie spisov, evidencia pošty, práca v registratúre ap.

Miesto výkonu práce:
Spoločný obecný úrad - spoločný stavebný úrad, so sídlom Mestský úrad, Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Pracovná doba:
Po: 08:00 - 16:00
Ut: 07:30 - 16:00
St: 08:00 - 17:00
Št: 07:30 - 15:30
Pia: 07:30 - 14:00

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft Word - vysoká
  • Microsoft Excel - vysoká
  • Internet - vysoká
  • Microsoft Outlook - vysoká

Ďalšie požiadavky:

Požadovaná kvalifikácia:
a) Kvalifikačný predpoklad:
• úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment.

b) iné predpoklady:
• v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka.

Výberové kritéria:
o zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie,
o komunikatívnosť, schopnosť spolupracovať,
o aktívna znalosť maďarského jazyka je výhodou.