Odborný referent miestnych daní a poplatkov

18.09.2020 Obec Kapušany
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Prešov
Kapušany
Hlavná 6
08212

okres Prešov
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Odborný referent, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 751 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 12. 2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

služobný mobilný telefón

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
751 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 12. 2020

Dátum pridania ponuky:
24. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
28. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:19. 10. 2020Informácie pre záujemcu:Osobitné predpoklady a iné požiadavky:

 Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 Bezúhonnosť
 Dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 Profesijný životopis
 Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 Čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé
Vybraní uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady a iné kritériá budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v pondelok 19. 10. 2020 od 09:00. hod v zasadacej miestnosti OcÚ Kapušany.

Náplň (druh) práce
1. Samostatný výkon a zabezpečovanie správy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady podľa zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich predpisov.
2. Samostatný výkon vstupných a výstupných operácií v informačnom systéme evidencie miestnych daní a miestneho poplatku v rozsahu oprávnenia na prístup.
3. Vedenie pokladne OcÚ.
4. Overovanie podpisov a listín.
5. BOZP a pracovná zdravotná služba- zabezpečovať ochranu bezpečnosti práce priamo, alebo prostredníctvom tretej osoby, zabezpečovať školenia zamestnancov a pod.
6. Ekonomické zabezpečenie, financie a rozpočet- zabezpečovať evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, pokladničná služba OcÚ a pod.
7. Interná služba a legislatíva- zodpovednosť za prípravu, obsahovú a formálnu stránku materiálov predkladaných na rokovania OcZ, príprava návrhov VZN a ich zmeny a pod.
8. Miestne dane a poplatky- výkon správy miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
9. Požiarna ochrana- zabezpečovať PO spravovaných objektov, vedenie evidencie revízií a pod.
10. Spoločné činnosti- zverejňovanie povinných informácií na webovej stránke obce, zodpovednosť za ochranu osobných údajov a pod.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
služobný mobilný telefón

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

služobný mobilný telefón


Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • kultivovaný písomný prejav
  • tímová práca

Cudzie jazyky:
  • slovenský - pokročilá: B1 a B2

Počítače:
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

 Úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa (ekonomický odbor, znalosť podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu)
 Prax v odbore výhodou
 Počítačové znalosti na úrovni pokročilý (Microsoft Word, Excel)
 Znalosti zákonov:
 Zákon č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok)
 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obci v znení neskorších predpisov
 Orientácia v daňovej problematike


Osobnostné predpoklady
  • komunikatívnosť
  • precíznosť (presnosť)